Welcome to the new GLOBUSS e-shop!
Sabiedrība bez pasaules
Sabiedrība bez pasaules

Sabiedrība bez pasaules

€26.00

Grāmatas “Sabiedrība bez pasaules” galvenā tēze skan šādi: modernā sabiedrība, zaudējot netveramā un neizmantojamā dimensiju attiecībās ar realitāti, ir zaudējusi arī pasauli, no tās pāri palikušas tikai sasniedzamu mērķu, izdarāmu lietu, fragmentētu baudu, nesaistītu pieredžu un patērējamu preču atlūzas.

Ņemot vērā modernās filozofijas klasiku un pēdējo gadu pētījumus un publikācijas humanitārajās un sociālajās zinātnēs, grāmata pievēršas specifiskām modernās sabiedrības attiecībām ar realitāti. Monogrāfijas 30 nodaļās analizēta modernās eiropeiskā tipa sabiedrības attīstība trīs fundamentālos aspektos: ikdienas, zinātnes un sociāli politisko institūciju valodas aspektā, sociāli konstruētas jēgas aspektā un realitātes kontroles un izmantošanas kāpinājuma aspektā. Grāmatā apkopoti un interpretēti daudzu modernā laikmeta un mūsdienu filozofu un zinātnieku skatījumi uz pēdējo divu gadsimtu Rietumu kultūras attīstību un izstrādāts noteikts jēdzieniskais aparāts šīs attīstības tvērumam, aprakstam un analīzei.

Šajā monogrāfijā autors runā nevis par jēdziena “pasaule” vēsturi, bet gan par mēģinājumu aptvert tos punktus pasaules problēmā, kuros joprojām notiek vai kuros no jauna iedegas filozofisks strīds: tie parādās grāmatas beidzamajās nodaļās un norāda uz nākotnes nodomu aprisēm. Šodien domāt par pasauli nozīmē domāt par to, kādas iespējas modernitāte ir īstenojusi un kādām ļāvusi izgaist, un tieši cīņa par jēdzienu “pasaule” ir īstā cīņa par nākotni.

Attīstības līkne moderno sabiedrību vedusi pie priekšstata par pasauli kā milzīgas izmantojamu resursu krātuves. Lietas un elementi, stihijas un spēki ir nozīmīgi un šīs sabiedrības skatījumā pastāv tikai tiktāl, ciktāl pakļaujas cilvēka kontrolei un atbilst šauri izprasta noderīguma kategorijām. Sabiedrība bez pasaules ir atņēmusi cilvēkam spēju saskatīt pasaules netveramību kā atbrīvojošu pieredzi, kas pārveido dzīvi. Šo pieredzi atjaunot un pārdomāt nozīmētu aiziet no sabiedrības bez pasaules.

  • Author: Raivis Bičevskis
  • Manufacturer: Latvijas universitāte
  • Language: Latviešu
  • ISBN code: 9789934187650
  • Cover type: Hard cover
  • Year of publication:2022
  • Number of pages:568

Product available in stock!

Product available in stock - description

Share on social networks:

Similar products Similar products

Take a look
Melanholija un mazohisms
Zigmunds Freids

Melanholija un mazohisms

€10.95
Ceļš uz kalpību. Konservatīvās domas bibliotēka
Frīdrihs Hajeks

Ceļš uz kalpību. Konservatīvās domas bibliotēka

€22.95
Izmērītais laiks un telpa

Izmērītais laiks un telpa

€15.95

Someone bought recently Someone bought recently

These books have been noticed by other visitors to the page

Didn't find what you were looking for? Let's help!

get in touch